Accions

Tutorials en segons

De Campus Virtual URV - Ajuda

Segons.png

Actualitzar totes les dates de les activitats a l'aula virtual

Tant si acabes de fer una importació de materials a una aula virtual o vols revisar les dates de lliurament de les activitats de la teva aula virtual pot accedir a l’informe "actualitzar totes les dates de l’aula virtual" per fer-ho.


Publicar les notes dels estudiants un cop estan totes les trameses avaluades: el flux de l'avaluació.

El flux d'avaluació permet als docents qualificar els estudiants a poc a poc i en múltiples passades, i publicar les notes un cop estan totes les trameses avaluades. Aquesta opció et pot alliberar dels comuns dubtes dels estudiants quan has començat a avaluar a alguns dels seus companys, però d’altres encara no tenen qualificació.

Si vols saber més, consulta l’apartat “Publicar les notes dels estudiants un cop estan totes les trameses avaluades: el flux d'avaluació” de la documentació sobre l’activitat “tasca”.


Beneficis del seguiment de la compleció

Una eina que ens pot ajudar a l'hora de fer el seguiment dels nostres estudiants és habilitar el seguiment de la compleció a les activitats i recursos que considerem adients de l'aula virtual.

Pots trobar més informació sobre la seva configuració a l’apartat Seguiment de la compleció.


Obrir l'espai de l'assignatura als estudiants

L’espai de l'assignatura inicialment està tancat als estudiants, sou els professors qui decidiu quan obrir-lo per tal que hi accedeixin els estudiants.


El contingut de l’aula virtual en diversos idiomes

Pots introduir text en diferents idiomes a l'editor i que només es mostri el text corresponent a l'idioma triat per l'usuari. Per exemple, podries escriure la descripció d'una activitat en català, castellà i anglès perquè en funció de l'idioma triat per l'estudiant es mostrés un o l'altre. Per a fer-ho s'ha d'aplicar el filtre d'idioma des de l'editor ATTO. El filtre NO fa les traduccions del text introduït, sinó que únicament ens ajuda a mostrar l'idioma que prefereixi l'usuari que està consultant la informació.

Si vols saber més, pots consultar l’apartat Internacionalització al Campus Virtual.


Subscripció del calendari del Campus virtual a l'Outlook (Office365)

Pots carregar el calendari del Campus virtual al calendari de l'Outlook, de manera que tots els esdeveniments que es vagin afegint a les teves aules apareixeran al calendari de l'Outlook. Tingues en compte que aquesta càrrega és només en una direcció: del Campus cap a l'Outlook. Tot i que els canvis efectuats al calendari també apareixeran a l'Outlook, tingues present que poden trigar fins a 24 hores, degut a que els sistemes de calendari tenen programacions de sincronització diferents.


Les notificacions del Campus Virtual

El Campus Virtual et manté al corrent de tot el que succeeix a les Aules a les quals participes. En aquest tutorial t'expliquem com escollir les preferències respecte a quines notificacions rebre i per quins canals fer-ho.


També tens disponible l’App de Moodle, per tenir encara més mà tota la teva informació.


Enregistrar àudio o vídeo al Campus Virtual

El Campus Virtual permet fer gravacions d'àudio o vídeo des de qualsevol recurs o activitat gracies a les icones Fitxer:Icono va.png de l’editor Atto. Aquesta funcionalitat ens aporta un gran ventall de possibilitats com poden ser:

  • plantejar activitats on els estudiants entreguen un enregistrament
  • aportacions a un fòrum
  • feedback del docent a les activitats

Consulta el següent vídeo per saber més:


Tasca amb intents successius/per intents

Vols que els estudiants tinguin una segon oportunitat per entregar una tasca un cop qualificada, o que facin una activitat per parts a través de trameses successives? Una opció molt útil que et proporciona la tasca és la de permetre diversos intents d’una tramesa.


Visualitzar un espai com un estudiant

Vols saber que veu un estudiant a un espai del Moodle concret? En aquest tutorial en segons et mostrem com convertir-te en estudiant per a veure exactament el que veu i pot fer un estudiant real.


Exàmens a través del Campus Virtual: algunes orientacions

Cada vegada s'utilitza més l’activitat qüestionari del Campus Virtual per fer exàmens, tant de manera presencial a través dels dispositius dels estudiants o des de les aules informatitzades, com a distància.
Si cal que ens assegurem de la identitat de cada estudiant i minimitzar les opcions d'engany a la plataforma, podem prendre algunes mesures. Hi haurà algunes accions que farem a la fase de preparació de l'examen i d'altres en el moment de resposta del mateix dins l’aula.


Lliuraments en grup

L'activitat tasca ens proporciona la possibilitat de recollir el treball fet per diversos grups d’estudiants. Un cop els grups estan creats i degudament informats a l’aula virtual, un dels membres pot fer la tramesa en nom de tot el grup. El professorat pot qualificar la tasca aportant una retroacció qualitativa i quantitativa per a tots els membres del grup o de forma diferenciada per a cadascun dels components.

Tota la informació que necessites per saber com fer-ho la trobaràs a l’apartat “Crear i qualificar una tasca per grups”


Personalitzar el perfil d’usuari al Campus Virtual

Com a usuari del Campus Virtual, tant si ets docent com estudiant, tens l'opció de personalitzar el teu perfil d'usuari afegint, per exemple, una fotografia identificativa o una breu descripció sobre tu, així com escollir alguna preferència respecte del teu idioma preferit per la plataforma o la teva zona horària.
Trobaràs tota la informació a l’apartat “El meu Perfil”.


Comentaris incrustats als lliuraments dels estudiants

Sabies que pots fer comentaris dins els documents PDF entregats pels estudiants a les tasques? En el moment de qualificar els treballs lliurats a les tasques pels estudiants podràs fer comentaris sobre els seus treballs generant un document de retroacció perquè l’alumne el pugui consultar.


Fer invisibles per als estudiants els temes ocults de l’aula virtual

Per defecte, quan ocultem un tema a l’aula virtual, aquest es mostra en format reduït, pel que tot i que no es vegi el seu contingut si que es veu el seu títol. Per evitar-ho, podem editar les preferències del curs els temes ocults siguin completament invisibles. Fitxer:Parametres03-1.png


Enviar un missatge a més d’un participant

Es possible que en algun moment determinat t’interessi enviar el mateix missatge a més d’un participant de manera individual. Seguint els passos que es mostren al següent videotutorial ho podràs fer.


Establir un temps determinat entre intents a un qüestionari

Sabies que pots establir un temps entre intents? Així obliguem d’alguna manera a que els alumnes repassin el contingut abans de tornar a provar de fer un altre intent al test.
Trobaràs tota la informació necessària per configurar-jo a la teva aula virtual a l’apartat ”Establir temps entre intents”.


Obrir el llibre de qualificacions als estudiants

A partir del curs 2019/20, per defecte, l’enllaç a les “qualificacions” no es mostra als estudiants fins que el docent ho decideixi amb l'objectiu de què el docent pugui fer els ajustos necessaris del llibre de qualificacions abans que l'estudiant el puguin consultar.
Recorda deixar-lo disponible un cop el tinguis ben configurat!


Configuració bàsica del llibre de qualificacions

No tens molt clar com organitzar les teves activitats avaluables al llibre de qualificacions i com atorgar els diversos pesos? Seguint aquestes breus indicacions podràs fer una configuració bàsica del llibre de qualificacions.

Si vols fer una configuració més avançada, pots consultar tota la documentació a l’apartat Qualificacions.


Elements restringits completament invisibles

De vegades et pot interessar que una activitat o recurs que tens restringit dintre de l’aula virtual no es pugui veure per aportar aquest factor sorpresa en complir-se la restricció o per evitar que altres membres puguin veure informació que no els afecta. Només cal que segueixis les següents instruccions per fer-los invisibles:


Més informació a l’apartat ”opcions de visualització” de la pàgina sobre restriccions d’accés.

Home (1).png