Accions

IA i docència. Una guia pel professorat URV.

De Campus Virtual URV - Ajuda

IA.png

Col·lecció de guies sobre Intel·ligència Artificial i Educació a la URV.

 1. Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques.
 2. Guia tècnica de ChatGPT​.
 3. IA i docència. Una guia pel professorat URV:
  1. Afectacions de la IA en el currículum.
  2. La IA com a suport en les tasques docents.
  3. Per què i com incorporar la IA en les activitats d’aprenentatge dels estudiants.
  4. Impacte de la IA en l’avaluació.
 4. IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV.


Tal com indica la Comissió mundial d’ètica del coneixement científic i la tecnologia, com a òrgan consultiu de la Unesco, en el seu estudi preliminar sobre ètica de la Intel·ligència Artificial (IA, a partir d’ara) (2019), no hi ha una definició única estandarditzada del que és la IA, però sí que hi ha un consens en el fet que les màquines i el software basat en IA són potencialment capaços d’imitar, inclús superar, les capacitats cognitives humanes, incloent-hi la interacció amb el llenguatge, el raonament i anàlisi, la resolució de problemes i, fins i tot, la creativitat.

L'any 2023, amb la irrupció de la IA generativa com a tecnologia capaç de crear quelcom que no existeix prèviament, amb el ChatGPT, chatbot especialitzat en el diàleg, i el DALL-E, per la creació d’imatges, al capdavant, però amb més i més productes nous cada dia, sembla que som a les portes d’un veritable canvi disruptiu, d'una transformació social d’un abast superior al que es va experimentar amb la popularització d’Internet.

Important:
Per conèixer més sobre l’impacte de la IA en la societat actual i algunes de les principals aplicacions d’IA existents actualment, pots consultar la nostra guia Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques.


Impacte de la IA en Educació Superior

L’impacte del ChatGPT en l’educació ha sigut immediat, hi ha hagut universitats que han prohibit el seu ús per por al frau acadèmic, fins i tot diversos països han bloquejat el seu ús. Però, de la mateixa manera que prohibir l’ús d’Internet no tindria sentit, ja que forma part de la nostra vida, prohibir ChatGPT i altres productes d'IA no tindria sentit. És per això que cal integrar-los en la nostra formació, ja que és una tecnologia que ja està transformant la manera en la qual vivim, treballem i, també, aprenem. De fet, el camí de la prohibició no seria possible, ja que la IA es va integrant en les nostres aplicacions habituals, com en el cas de Microsoft Office, Adobe Photoshop, etc.

El maig de 2023 la Unesco va organitzar la primera reunió amb ministres d’educació de tot el món per a explorar les oportunitats, els reptes i riscos immediats i de llarg abast que les aplicacions d’IA plantegen als sistemes educatius, tenint com a premissa garantir la seguretat, la inclusió, la diversitat, la transparència i la qualitat en aquesta integració. Per tant, queda clar que la integració de la IA en l’educació, és un tema complex i important a què caldrà respondre de manera contínua des de les institucions educatives.

Aquest camí d’integració serà llarg, i en aquest context, aquesta guia pretén aportar unes primeres idees els docents de la URV sobre què podem fer ara per començar a integrar la IA en els processos d’ensenyança-aprenentatge.

Aquesta integració l'analitzarem des de quatre perspectives:


Important:
El primer que hem de fer, però, és conèixer aquestes eines. Et recomanem que consultis la nostra Guia tècnica de ChatGPT que t’ajudarà a entendre millor com interactuar amb l’eina per extreure el màxim profit. També pots consultar la nostra guia Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques per conèixer altres eines i aplicacions d’IA.


Home (1).png