Accions

IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV.

De Campus Virtual URV - Ajuda

IA.png

Col·lecció de guies sobre Intel·ligència Artificial i Educació a la URV.

 1. Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques.
 2. Guia tècnica de ChatGPT​.
 3. IA i docència. Una guia pel professorat URV:
  1. Afectacions de la IA en el currículum.
  2. La IA com a suport en les tasques docents.
  3. Per què i com incorporar la IA en les activitats d’aprenentatge dels estudiants.
  4. Impacte de la IA en l’avaluació.
 4. IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV.


Com a estudiant, potser el primer que penses quan es parla d'Intel·ligència Artificial (IA) és fer servir les eines basades en aquesta tecnologia perquè et facin la feina que t'encarreguen els teus docents. En aquesta guia et donarem una sèrie de pautes perquè realment la IA estigui al servei del teu aprenentatge, i no simplement et faci la feina.

IA per a la realització d'activitats

Fer servir l’IA en els treballs que t’encarreguen en les assignatures és una pràctica vàlida i recomanable, ja que serà una tecnologia que faràs servir en el teu futur professional i és important conèixer-la i saber-la fer servir, però cal que segueixis les següents indicacions, perquè realment estigui al servei del teu aprenentatge i no et facis “trampes al solitari”, és a dir, no t'enganyis a tu mateix:

 • És important fer-la servir sempre amb el consentiment del professorat i, si s’escau, seguint les indicacions que aquest et doni al respecte.
  Pensa que hi ha aprenentatges que has d’assolir i que si determinades tasques les fa la IA per tu, mai els assoliràs. Per posar un exemple simple, ningú no dubta de la necessitat de fer servir una calculadora en el nostre dia a dia o a la nostra tasca professional, però t’imagines que les persones no poguéssim fer càlculs bàsics per nosaltres mateixos? Això ens impediria fer moltíssimes tasques i assolir nous aprenentatges més complexos.
 • Declara sempre el seu ús en el treball realitzat, com a part de la metodologia de treball o com una font d'informació més, i cita-la correctament. Indica, si s’escau, els “prompts” (paraules, frases, ordres) utilitzats i les respostes donades per ChatGPT, o l'eina que estiguis fent servir.
 • Revisa i verifica sempre la informació generada per IA, aquesta conté biaixos cognitius i comet nombroses errades. Aquí la teva capacitat crítica té molt a fer.
 • Quan la facis servir has de tenir present i reflexionar sobre les implicacions ètiques i socials de l'ús de la IA. Tingues en compte que la IA no distingeix entre el que és correcte del que no ho és, simplement recull i processa dades i textos de bases de dades i Internet. Per tant, cal tenir en compte i valorar, a més del possible biaix cognitiu, la discriminació de gènere o la xenofòbia que ens podem trobar, així com la protecció de dades, els drets d’autor o l'escletxa digital que la IA pot suposar. Un ús sense aquesta reflexió pot posar en perill els drets humans, la igualtat i la inclusió social.


Important:
El primer que hem de fer, però, és conèixer aquestes eines. Et recomanem que consultis la nostra Guia tècnica de ChatGPT que t’ajudarà a entendre millor com interactuar amb l’eina per extreure el màxim profit. També pots consultar la nostra guia Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques per conèixer altres eines i aplicacions d’IA.


IA per a l'estudi i l'aprenentatge

A més que facis servir la IA per a les activitats de les assignatures, sempre seguint les indicacions del docent, és recomanable fer-la servir com a instrument pel teu estudi i aprenentatge, sempre tenint en compte les errades que pot cometre aquesta tecnologia. Algunes idees d’aquest ús, poden ser:

 • Demana-li a ChatGPT que et trobi recursos d’aprenentatge addicionals per aprofundir o entendre millor determinats continguts que no acabes de tenir clars.
 • Fes servir ChatGPT per practicar la conversa en anglès i altres idiomes.
 • Demana-li a ChatGPT que et generi una història, fins i tot de les que pots anar triant opcions, tipus “tria la teva pròpia aventura”, sobre un tema en la qual t’interessa introduir-te.
 • Fes servir l’IA per autoavaluar-te, posar a prova el teu aprenentatge i prepara proves avaluatives. Pots demanar a ChatGPT que et faci preguntes sobre un tema, o que et plantegi supòsits pràctics. També el pots donar les teves respostes i que et doni feedback.
  Fins i tot, el pots fer servir com a preguntador “adaptable”. Demana-li que et faci una pregunta, li introdueixes la teva resposta i li indiques que si aquesta és correcta et faci una pregunta més difícil o si la teva resposta és errònia que et digui el perquè i que et generi una pregunta més simple. Així podràs anar progressant gradualment en la temàtica, anant de preguntes més simple a més complexes.
 • Fes-li preguntes concretes per resoldre els dubtes que et poden sorgir quan estàs estudiant o quan vols entendre un concepte mentre fas una activitat.
 • Demana-li que t'ajudi a relacionar conceptes, els quals encara no acabes d'entendre, amb altres continguts de matèries que et siguin més coneguts o, fins i tot, que t'aporti exemples per fer tangibles aquells conceptes més abstractes.
 • Demana-li que et faci un breu resum d’un text o una pàgina web per introduir-te en el seu contingut.
 • Dona-li un text que no acabis d'entendre, perquè te’l parafrasegi i te'l redacti d’una altra manera que sigui més comprensible per a tu. Pots proporcionar-li informació sobre tu i el context d’aprenentatge en què et trobes perquè pugui fer millor aquesta adaptació a la teva necessitat.
 • Fes servir el ChatGPT com a una eina per a generar idees i fer “brainstorming” inicial per a projectes individuals i grupals.
 • Practica les teves habilitats de debat i de pensament crític, enfrontant-te a ChatGPT defensant una posició particular aportant arguments.
 • A partir d'aquestes idees, i segons la teva necessitat, pots pensar altres moltes utilitats amb les que la IA pot ajudar-te en el teu estudi i aprenentatge.


Reflexions finals

 • És necessari que coneguis i comprenguis aquesta tecnologia, les seves oportunitats i reptes en el teu àmbit d’estudi i professional i que tinguis en compte l'impacte ètic i social que pot tenir l'ús irreflexiu de l'eina.
 • Pensa en l'ús de la IA com una eina al servei del teu aprenentatge, i que no ha de ser l’autora ni coautora dels teus treballs, sinó un recurs més, com un buscador o una base de dades que forma part de la metodologia de treball o del procés de producció, ja que, d'una altra manera estaria jugant en contra del teu aprenentatge.


Com citar el text generat per ChatGPT?

Segons l’Associació Americana de Psicologia (APA) els resultats d'un "xat" de ChatGPT no són recuperables per altres lectors i, tot i que les dades o les cites que no es poden recuperar en els articles d'estil APA se solen citar com a comunicacions personals, amb el text generat per ChatGPT no hi ha cap persona que es comuniqui. Per tant, citar el text de ChatGPT d'una sessió de xat és més com compartir la sortida d'un algoritme; per tant, hem d’acreditar a l'autor de l'algoritme una entrada de la llista de referències i la corresponent cita al text.

Exemple extret de la web APA Style:

Quan se li demana "La divisió del cervell esquerre, el cervell dret, és real o una metàfora?" el text generat per ChatGPT indicava que, tot i que els dos hemisferis cerebrals estan una mica especialitzats, "la notació que les persones es poden caracteritzar com a 'de cervell esquerre' o 'de cervell dret' es considera una simplificació excessiva i un mite popular" (OpenAI, 2023).

Referència


OpenAI. (2023). ChatGPT (versió del 14 de març) [Model de llenguatge gran]. https://chat.openai.com/chat


També es pot posar el text complet de les respostes llargues de ChatGPT en un apèndix o annex, de manera que els lectors tinguin accés al text exacte que es va generar. És especialment important documentar el text exacte creat, perquè ChatGPT generarà una resposta única a cada sessió de xat, fins i tot si es dóna la mateixa indicació (prom). Si es creen apèndixs o materials suplementaris, cadascun d’aquests s'hauria de citar almenys una vegada al cos del document seguint l'estil APA.

Exemple extret de la web APA Style:

Quan es dóna un missatge de seguiment de "Què és una representació més precisa?" el text generat per ChatGPT indicava que "les diferents regions del cervell treballen juntes per donar suport a diversos processos cognitius" i "l'especialització funcional de diferents regions pot canviar en resposta a l'experiència i els factors ambientals" (OpenAI, 2023; veure l'Annex A per a la transcripció completa).

Referència


OpenAI. (2023). ChatGPT (versió del 14 de març) [Model de llenguatge gran]. https://chat.openai.com/chat


Esquema resum


GuiaIA4 resum.pngHome (1).png