Accions

Disponibilitat dels recursos i activitats

De Campus Virtual URV - Ajuda

Totes les activitats i recursos que pots incorporar a l'aula virtual tenen a la llista dels seus paràmetres, els "paràmetres comuns de mòduls". En aquest cas volem incidir en el paràmetre de disponibilitat d'aquest apartat, que et permet regular l'accés als recursos i activitats de l'aula virtual. Concretament, permet tres estats:

  • Mostra-ho a la pàgina principal del curs
  • Oculta-ho a la plana del curs
  • Posa-ho disponible, però no ho mostris a la pàgina principal del curs. Aquest estat permet que només els estudiants que tinguin l'enllaç directe al recurs o activitat puguin accedir.


Disponibilitat01.png


Aquesta disponibilitat també es pot editar des de l'aula virtual, amb el mode d'edició activat:
Disponibilitat02.png

Jugar amb aquesta configuració et pot permetre dissenyar activitats ludificades. Per exemple, si vols oferir informació addicional o complementària, així com recursos ocults o pistes als teus estudiants, també pots jugar amb recursos o activitats ocultes a les quals només es pot accedir mitjançant l’enllaç directe. Això es pot fer gràcies a la configuració de la disponibilitat (Paràmetres comuns de mòdul) de “posa-ho disponible, però no ho mostris a la pàgina principal del curs”. D'aquesta manera només els estudiants que tinguin aquest enllaç podran accedir a la informació oculta. Pots trobar més informació sobre ludificació a la pàgina Ludificació a l'aula virtual.


Home (1).png