Accions

Aules generals de titulació

De Campus Virtual URV - Ajuda

Novetat aules generals

Amb l’obertura del curs acadèmic 2023-2024 al Campus Virtual, posem en marxa una nova integració per als espais de titulacions, que farà que la seva generació i gestió sigui automatitzada.

Resum de les característiques de les noves Aules generals:

 • Espais sense caducitat per curs acadèmic.
 • Integració amb el Teams, com en docència, cada Aula general té el seu Teams.
 • Assignació automàtica d’estudiants un cop matriculats i retirada d’aquells estudiants que finalitzen estudis.
 • Grups d’estudiants en funció d’assignatures matriculades de primer curs, segon, etc. dels plans d’estudis vinculats a l’Aula general.
 • Igual que a les aules de docència, inicialment l’aula estarà tancada als estudiants, has de marcar l'espai com a visible des dels paràmetres.


Per als casos de titulacions que ja tenien Aula general generada a petició manualment:

 • Hem generat una nova Aula general.
 • Hem ocultat l’accés a l’aula antiga als estudiants. Per aquest motiu, tota comunicació dirigida a ells, cas de fer-se, s’ha de fer des d’aquesta nova aula.
 • Tindràs un temps per a fer traspàs de materials dels espais antics als nous. Veure passos per a fer la importació.
 • El coordinador/a de la titulació estarà assignat amb aquest rol.
 • Hem traslladat les assignacions dels col·lectius d’estudiants i si és el cas, de docents de la titulació a la nova aula amb rol de professor/a no editor. Tot i així, tens l'opció de demanar, a través del S.A.U. la modificació d’aquestes si ho consideres necessari.
 • Podràs assignar altres docents puntuals que et donin suport a dinamitzar l’aula general a través de la inscripció d’usuaris.

Per a les titulacions que no tenien, fins ara, Aula general:

 • Trobaràs l’Aula general un cop accedeixis al Campus Virtual.
 • El coordinador/a de la titulació estarà assignat amb aquest rol.
 • Tens l'opció de demanar, a través del S.A.U. l’assignació del conjunt de tot el professorat de la titulació o titulacions de l’aula, indicant si han de tenir rol d’editor o rol no-editor.
 • Podràs assignar altres docents puntuals que us donin suport a dinamitzar l’aula general a través de la inscripció d’usuaris.


Aprofitem per avançar-te que estem treballant per a poder tenir "Aules virtuals de coordinació per titulació" en els propers dies. Te n’informarem puntualment.

Restem a la teva disposició en cas de necessitar qualsevol aclariment a través del S.A.U.