Accions

Wiki

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat wiki
PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


Què és?

El recurs wiki és el símil a una plana web dintre del Campus Virtual. A través d'aquest recurs pots crear una plana principal on tots els participants de l'aula virtual puguin participar i crear, de manera col·laborativa, un contingut (text, imatge, vídeo) que pot estar dividit en diverses subpàgines.
Una wiki pot ser col·laborativa, on tots els membres d'una mateixa aula virtual puguin intervenir, o individual, on cada participant té el seu wiki personal.

És important saber que la Wiki no es pot avaluar directament al Campus Virtual, ja que és un recurs i no una activitat. Tot i això, els seus possibles usos són molt vàlids per fer activitats de seguiment o avaluables:

 • Per a crear un recull d'apunts grupals o guies d'estudi.
 • Per treballar col·laborativament algun contingut i deixar-ho directament disponible a l'aula virtual.
 • Per fer una pluja d'idees amb la classe.
 • Per recollir actes de reunions en grups de treball o espais de coordinació.
 • Per a la narració col·laborativa d'històries o la creació de poemes, on cada participant escriu una línia o vers.
 • Com a portafoli personal per dur a terme una reflexió del procés d'aprenentatge (amb un wiki individual)

Tal com hem comentat, la wiki no és una activitat que es pugui avaluar mitjançant les eines típiques del Campus Virtual, però mitjançant les opcions que ens aporta la wiki podem afegir comentaris i fer retroaccions qualitatives als estudiants. També podem afegir un element de qualificació al llibre de qualificacions si volem avaluar quantitativament la wiki i donar-li un pes específic al còmput total de l'assignatura o curs.

Com crear una wiki

Per crear una wiki cal seguir aquests passos:


Com puc afegir més pàgines a una wiki?
La wiki treballa com si fos una pàgina web, per la qual cosa en un inici creem una pàgina principal i després podem afegir enllaços que ens portin a les subpàgines o subapartats que vulguem.
Per afegir pàgines només cal fer servir els claudàtors de la següent manera:
Fitxer:Wiki02.png


Després d'introduir els enllaços, en fer clic sobre un dels enllaços, accediràs a l'edició del seu contingut (de la subpàgina):
Fitxer:Wiki04.png


Un cop desats els canvis podràs veure el següent:
Fitxer:Wiki03.png


A la imatge es poden veure els tres enllaços creats, però es pot apreciar una diferència d'estils entre ells. El primer es veu en color sanguina i el segon i tercer es mostren en cursiva i color vermell. Aquesta diferència de format ens indica que la subpàgina "Experiment 1" ja té contingut i s'ha creat l'hipervincle, mentre que els enllaços als experiments 2 i 3 encara estan buits.

Visualització de l'alumne

Si la wiki és col·laborativa, els estudiants poden modificar una pàgina ja existent o crear-ne una de nova.
Vídeo explicatiu de la visualització per part de l'estudiant


Visualització del professor

Vídeo explicatiu de la visualització per part del professor


La wiki per al treball col·laboratiu en grup

La wiki també es pot fer servir per fer activitats col·laboratives en petit grup. Per exemple, podríem fer un recull a tall de diari de les activitats fetes al laboratori, en què cada grup recull les seves experiències i elabora l'informe pertinent.
Per fer-ho, hem de crear la wiki tenint en compte els paràmetres següents:

 • Als paràmetres generals el "Mode wiki" ha de ser col·laboratiu.
 • Als paràmetres comuns de mòduls, el "mode de grups" pot ser "grups separats" (si no volem que els diversos grups puguin consultar la informació dels altres grups) o "grups visibles" (si vols que entre els grups puguin consultar la informació d'uns i altres), i seleccionar l'agrupament que conté els grups de treball.


Donat que hi ha diferències significatives entre el treball amb grups separats i visibles, expliquem a continuació les implicacions de treballar en un mode o l'altre:

Si triem grups separats:

Com a docent:

 • Podràs editar i consultar el contingut de la pàgina principal (tots els participants) i la pàgina principal (i subpàgines) de cadascun dels grups

Fitxer:Wiki05.png

 • El contingut que tu puguis afegir a la pàgina principal que es mostra quan visualitzes "tots els participants" NO serà visible pels estudiants, els que només podran veure la seva pàgina principal.

Els estudiants:

 • Només poden veure i editar el contingut de la pàgina principal (i subpàgines) pròpia (la del grup).


Si triem grups visibles:

Com a docent:

 • Podràs editar i consultar el contingut de la pàgina principal (tots els participants) i la pàgina principal (i subpàgines) de cadascun dels grups

Fitxer:Wiki06.png

 • El contingut que tu puguis afegir a la pàgina principal que es mostra quan visualitzes "tots els participants" serà visible pels estudiants, per la qual cosa pots fer servir aquesta pàgina per afegir un exemple del que esperes a l'activitat, donar més instruccions, etc.

Els estudiants:

 • Només poden editar el contingut de la pàgina principal (i subpàgines) del seu grup, però poden veure tota la resta, inclosa la que pugui fer el docent.

Fitxer:Wiki07.png

 • Poden afegir comentaris, veure l'historial i navegar entre les pàgines de les wikis dels companys, aspecte molt interessant si volem fomentar la interacció entre ells.Per saber-ne més

Si vols saber més sobre el recurs wiki, pots consultar la Documentació Oficial.


Home (1).png