Accions

Tria grup

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat Tria grup

Què és?

Existeix una activitat dintre del selector d'activitats que s'anomena "Tria grup". A través d'aquesta els estudiants poden triar i unir-se a grups.
Aquesta activitat pot ser molt útil per a la creació dels grups de treball d’una assignatura per a un treball concret, per a un seminari, o per a escollir un tema de treball entre els d’un llistat.
Es pot establir que els grups tinguin una quantitat de membres mínim i un de màxim, i també configurar l’activitat perquè s’obri i es tanqui en un moment concret, blocant així la selecció dels grups.

Per on començar?

Depenent de la finalitat que tingui aquest "Tria Grup" podem distingir entre:

  1. L'activitat “Tria grup” perquè els estudiants seleccionin a quin grup volen pertànyer
  2. L'activitat “Tria grup” perquè els estudiants puguin crear i seleccionin a quin grup volen pertànyer.


Primer supòsit:


Segon supòsit:


Els passos bàsics són:

  • Primer crearàs un agrupament.
  • Després, has de crear els grups buits (o no, depenent de la finalitat de l’activitat “Tria grup”)
  • Després, assignaràs els grups creats en el pas anterior a l'agrupament (en el cas de creació de grups manuals, ja que l'automàtica ja els afegeix a l'agrupament). En el cas que els estudiants creïn els grups amb l’activitat “Tria grup”, els grups que creïn s’assignaran directament dins l’agrupament seleccionat.
  • Un cop tens l’agrupament i els grups (o no, depenent de la finalitat), afegiràs l'activitat "Tria grup" a l'aula virtual.


Quines opcions ofereix?

Les opcions de configuració que proporciona l'activitat "tria grup", són:


opcions de configuració de l'activitat tria grup

1. Aquest paràmetre permet establir una data d'obertura de l'activitat, fent que els estudiants no puguin triar o crear grups fins arribada aquesta.
2. Aquest paràmetre permet establir una data de tancament de l'activitat, fent que arribada aquesta els estudiants no puguin modificar els grups de treball.
3. Al desplegable has de seleccionar l'agrupament creat prèviament des d'on es triaran els grups o on s'allotjaran els grups que creïn els estudiants.
4. Aquest paràmetre et permet indicar la quantitat de membres mínims per poder constituir un grup.
5. Aquest paràmetre et permet indicar la quantitat de membres màxims per poder constituir un grup. En cas que aquest sigui il·limitat pots deixar el número 0.
6. Amb aquest paràmetre pots limitar el nombre de grups que pot triar un estudiant. Normalment, com que vols que només puguin triar un grup, per defecte és 1.

opcions de configuració de l'activitat tria grup

7. Aquest paràmetre ve marcat per defecte i permet que els participants puguin unir-se a grups.
8. Aquest paràmetre ve marcat per defecte i permet que els participants puguin abandonar grups. Si no vols que ho puguin fer, només cal que el desseleccionis.
9. Aquest paràmetre permet que els estudiants puguin crear grups (lligat al supòsit 2).
10. Aquest paràmetre permet que els estudiants puguin posar nom als grups que creïn nous (lligat al supòsit 2).
11. Aquest paràmetre permet que els estudiants puguin editar la descripció del grup per indicar alguna informació rellevant, per exemple, qui serà el responsable de grup o el secretari.
12. Aquest paràmetre permet que els estudiants puguin posar una clau d'accés als grups creats, d'aquesta manera, només aquells estudiants que tenen la clau es poden unir a aquest grup.

opcions de configuració de l'activitat tria grup

13. Aquest paràmetre permet ocultar els grups de la llista que ja han arribat al seu aforament màxim.
14.Aquest paràmetre oculta el llistat de participants que s'han inscrit a un grup. D'aquesta manera, fins que no finalitza el procés d'elecció de grup només el docent coneix els participants que integra cadascun d'ells.
15.Aquest paràmetre mostra un avís si s'ha arribat a la data de tancament indicada.
16. Aquest paràmetre elimina els grups que quedin buits després que tots els estudiants hagin seleccionat algun grup i/o hagi passat la data de tancament de l'activitat "Tria grup".


Com inscriure's o abandonar un grup?

Per a inscriure’s a un grup, els estudiants només han d’accedir a l’activitat “Tria grup” destinada a aquesta finalitat i fer clic sobre la icona tria grup
Mentre els grups no estiguin al límit de la seva capacitat, es podran inscriure al que vulguin.

Sí el docent o permet a la configuració de l’activitat “Tria grup”, l’estudiant podrà cancel·lar la seva inscripció a un grup per inscriure’s a un altre. Tot i això, el docent pot evitar que els estudiants tinguin l'opció de canviar-se de grup si així ho edita als paràmetres de l’activitat.
Normalment, la idea és que els estudiants només pertanyin a un grup, però en cas que es volgués, a la configuració també es pot indicar a quants grups pot inscriure’s l’estudiant.

Preguntes d'ús freqüent

Puc evitar que els estudiants es canviïn de grup?

Si has creat una activitat "Tria grup" i vols evitar que els estudiants es canviïn de grup o l'abandonin, només cal que, a l'edició dels paràmetres de l'activitat desseleccionis l'opció "Els participants poden abandonar grups" (8 a les imatges de dalt) del llistat de permisos generals.

Com puc fer que els estudiants escullin grup sense saber qui són els companys que hi formen part?

Aquesta activitat permet una opció de configuració que fa que els estudiants s'inscriguin a un grup sense saber en cap moment qui són la resta de companys que formen part. D'aquesta manera podem facilitar que els estudiants triïn grup en funció de la temàtica, per exemple, sense deixar-se emportar per les relacions amistoses que puguin tenir entre companys.

Aquesta és l'opció "Oculta els membres del grup per als estudiants" (14 a les imatges de dalt).

És important que, un cop finalitzat el període d'elecció de grup, el docent desseleccioni aquesta opció de la configuració perquè els estudiants coneguin els membres del seu grup o bé publiqui el llistat a l'aula virtual.

He creat un tria grup perquè els alumnes escullin a quin grup volen pertànyer, però m'apareix el grup matrícula que conté a tots els alumnes i no poden escollir

Fixat bé en el moment de la configuració dels paràmetres de l'activitat "Tria grup" on diu "Agrupament", ja que hauràs de seleccionar l'agrupament que conté els possibles grups de treball que has creat perquè els alumnes es puguin inscriure. Si, en canvi, vols que els alumnes creïn els seus propis grups, has de crear un agrupament buit. Tens explicats pas a pas cadascun d'aquests supòsits a l'inici d'aquesta pàgina.


Home (1).png