Accions

Pàgina

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona del recurs pàgina
PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


Què és?

El recurs de pàgina permet al professorat crear una pàgina web de forma senzilla i visual tot utilitzant l'editor de text.
Una pàgina pot mostrar text, imatges, so, vídeo, enllaços web i diferents tipus de codi (com per exemple per incloure un mapa de Google Maps).

Els avantatges d'emprar el recurs de pàgina millor que el de fitxer inclouen que la pàgina és més accessible (p.ex. per als usuaris de dispositius mòbils) i més senzilla d'actualitzar.
Per a quantitats grans de contingut, es recomana utilitzar un llibre millor que una pàgina.

Una pàgina es pot utilitzar, entre d'altres, per a:

  • Presentar informació com els termes i condicions del curs o un resum de la programació didàctica del curs
  • Incrustar diversos vídeos o àudios junt amb un text explicatiu


Com crear una pàgina


Ús de la barra d'edició de text i multimèdia (ATTO)Home (1).png