Accions

Fòrum

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat fòrum
PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


El fòrum permet als estudiants i al professorat intercanviar idees a través de missatges en un fil de debat. Fitxers com ara imatges i altres mitjans poden ser inclosos en aquests missatges. El professorat pot decidir qualificar les aportacions dels estudiants i fins i tot donar-los permís per a que aquests puguin qualificar les aportacions fetes pels companys.

IMPORTANT: El fòrum "Tauler d'avisos i notícies" que hi ha per defecte als espais és per a ús exclusiu del professorat. És un canal de comunicació unidireccional, per tant no és un fòrum de debat on hi poden participar els estudiants.Quin tipus de fòrum necessito?

Usos del Fòrum
Tipus Descripció
Fòrum estàndard per a ús general (per defecte) És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment.
Un debat únic És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre (no es pot fer servir amb grups separats).
Cada persona envia un debat Cada estudiant pot obrir únicament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes).
Fòrum P/R (pregunta/resposta) L'estudiant ha d'enviar la seva resposta per a poder veure les respostes dels seus companys.
Fòrum estàndard en format de blog És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. I els temes de debat es mostren en una pàgina amb enllaços de «Debateu aquest tema".
Coordinació del curs Per a debats només del professorat, per a coordinar el curs (podem utilitzar un fòrum estàndard, ha d'estar ocult, ull tancat)


Com crear un fòrum de debat i opcions


Com qualificar un fòrum

A partir de la versió 3.8 del Moodle, incorpora una nova interfície per avaluar fòrums.

Aquesta nova interfície mostra les aportacions de cada estudiant i permet al docent qualificar-ne la qualitat, i notificar a l'estudiant la qualificació rebuda.

També afegeix opcions avançades de qualificació (Guia i rúbrica: comunes amb les tasques). Si s'usa un d'aquests instruments, es podran fer comentaris personalitzats de retroacció a cadascun dels estudiants.

Des del punt de vista de l'estudiant, la qualificació del fòrum apareix igual que la resta d'elements dins el llibre de qualificacions.

En aquest vídeo us mostrem els passos a seguir per a qualificar un fòrum d'activitat tipus debat.


Diferència entre l'opció de "Qualificació de tot el fòrum" i "Puntuacions"

Entre els paràmetres de configuració de l'activitat Fòrum trobem aquestes dues opcions que de vegades poden confondre'ns.


Fitxer:Avaluacio forum.png

Tal com es recull a l'apartat anterior, l'apartat de "Qualificació de tot el fòrum" (novetat de la versió 3.8) ens permet fer l'avaluació de totes les aportacions dels estudiants des d'una interfície nova. Direm doncs que mitjançant l'activació d'aquest tipus de qualificació, el docent pot qualificar.


Per altra banda, trobem l'apartat de "Puntuacions". A la versió 3.6 de Moodle aquest apartat era el que ens permetia qualificar als docents les aportacions dels estudiants. Amb la versió 3.8, aquest apartat deixa de ser únic per a l'avaluació per part del docent, i s'ha obert perquè, en el cas que ho vulguis, els estudiants puguin participar en aquesta qualificació (qualitativa o quantitativa).


Aquesta diferenciació entre l'apartat de qualificació de tot el fòrum i la de puntuacions, també permet una nova manera d'interacció, sobretot per part dels estudiants. Entre algunes de les coses que podem fomentar amb aquesta distinció és el fet que els estudiants puguin votar les aportacions dels seus companys, o posar "m'agrada" (tota la informació de com fer-ho, a l'apartat següent d'aquesta guia).


Com posar m'agrada a una entrada al fòrum?

Ara l'activitat fòrum ens permet que tant els alumnes com els docents puguin avaluar qualitativament les entrades dels companys posant m'agrada creant una escala i vinculant-la al fòrum. El docent com l'alumne quan accedeix al fòrum i llegeix l'entrada, al final té l'opció de posar "m'agrada" si ho considera. A més, també pot veure el total dels "m'agrada". A qualificacions pots comprovar que l'avaluació del fòrum es mostra en els alumnes que han rebut un mínim d'un m'agrada. Per tant, té el mateix pes si reben 1 o 2 m'agrada. És una nota qualitativa.


Com bloquejar un debat?

Pots bloquejar un fòrum de manera automàtica després d'un temps d'inactivitat o pots bloquejar manualment un debat quan t'interessi que ja no s'hi puguin fer més intervencions.

Com bloquejar un debat de manera automàtica després d'un temps d'inactivitat?

Els fòrums permeten blocar els debats a partir d'un determinat temps d'inactivitat. De manera que a partir d'aquest bloqueig no s'hi pugui fer cap aportació nova.

Fitxer:M34-forum-bloqueig.png

Com bloquejar o desbloquejar manualment un debat (per a docents)

Serveix per a impedir o permetre més aportacions a un debat des del moment que es bloqui o es desbloquegi el debat.

Fitxer:Forum interface3.png

Com fixar un debat?

Podem fixar debats a l'inici del fòrum, opció que pot ser útil per a aquells debats més importants que sempre vulguem trobar en primer lloc.

També el pots "desfixar" quan ja no t'interessi que es mostri, en primer lloc, de manera fixa.

Fitxer:M34-debat-ping.png

Com dividir un fil de debat

Imagina que tens un fil al fòrum de dubtes en què s'han barrejat moltes converses i vols crear un altre fil de conversa perquè el debat quedi endreçat, aquesta opció et pot ajudar. Els docents podem dividir fils de converses per generar un fil nou en un fòrum amb l'opció "dividir" que trobaràs al peu dels missatges publicats als fils de debat:
Fitxer:Forum001.PNG

Aquesta acció només la pot fer el docent i es pot fer a qualsevol fòrum estàndard per a ús general, del tipus Cada persona inicia un debat, fòrum de preguntes i respostes i fòrum estàndard mostrat com si fos un blog. L'únic tipus de fòrum que no ho permet és el de "un debat simple".
Al següent vídeo et mostrem com fer-ho:Com fer intervencions enregistrant un àudio o un vídeo integrat a l'editor Atto?

L'editor Atto de Moodle, des de la seva versió 3.6 permet enregistrar àudio i vídeo directament sense necessitat de tenir programari addicional. Caldrà tenir connectada una webcam i/o un micròfon. Aquesta funcionalitat obre un ventall de possibilitats per exemple quant a les trameses que pots demanar als estudiants o la retroacció que pots fer-los a les activitats lliurades.

En el cas dels fòrums, pots fer-ho servir per obrir un tema de debat o per respondre a alguna intervenció mitjançant un fitxer d'àudio o de vídeo. Per a fer-ho caldrà que en respondre cliquis l'enllaç "Avançat" que trobaràs sota de la caixa de text on pots escriure la teva resposta.


Missatges programats

Hi ha l'opció de definir el temps que un missatge concret serà visible.

Per a fer-ho, quan ens trobem a la pantalla d'afegir un nou missatge, utilitzem les dues dates que apareixen a la secció: Període de visualització

Fitxer:Missatges-programats.png

  • La primera de les dates indica el moment a partir del qual el missatge serà visible al fòrum per part dels estudiants i l'enviament de la notificació als usuaris subscrits al fòrum, ja sigui al correu-e, notificació push al mòbil o al web si accedeix al Campus Virtual amb un navegador.
  • La segona indica el moment a partir del qual el missatge queda ocult al fòrum pels estudiants. Per aquesta segona data no es genera cap notificació.

Fitxer:Forum-programats1.png

En aquesta imatge podem veure diferents tipus de missatges.

1) Missatge programat que encara no s'ha fet visible o ha estat visible i s'ha tornat a oculta (en gris i amb la icona del calendari)

2) Missatge programat que ja s'ha fet visible i s'ha enviat notificació als subscriptors (en vermell i amb la icona del calendari)

3) Missatge enviat de forma habitual (no programat)


Interfície simplificada, permet crear debats o respondre missatges a la mateixa pàgina

Fitxer:Forum interface.png

Resposta privada a un post (per a docents)

Els docents poden respondre un missatge al fòrum de manera privada. Pot ser útil per a aquelles respostes amb informació que no sigui adequat compartir amb tot el grup classe.

Fitxer:Forum interface2.png

Llista de debats a un fòrum és ordenable (data, nom, etc.)

Fent clic als textos: "Debat", "Iniciat per", "Darrer missatge" o "Respostes" podràs ordenar els missatges per cadascun dels criteris, de manera ascendent o descendent.

Fitxer:Forum interface4.png


Informe de participació (per als docents):

Pots llistar i exportar les dades de participació d'un fòrum. Aquestes dades inclouen: debats iniciats, respostes publicades, fitxers adjunts, visualitzacions, paraules totals, lletres, les dates de la primera publicació i de la més recent.

Fitxer:Forum informe1.png

Opció d’exportar missatges (per a docents)

Pots exportar els missatges del fòrum en diversos formats com per exemple PDF, Microsoft Excel (.xlsx), OpenDocument (.ods), Taula HTML, entre d'altres. A més, pots filtrar els missatges que vols descarregar a partir de tres criteris, utilitzant només un d'ells o combinant-los:
1) Usuaris: cerca els noms dels usuaris per filtrar els missatges relacionats amb els alumnes/professors.
2) Tema: cerca a partir dels debats que s'han obert a l'aula virtual del fòrum.
3) Data: selecciona els missatges a partir d'una data concreta d'inici i final, o els missatges entre dues dates. Fitxer:Cercar fòrums 3.9.png

Preguntes d'ús freqüent

Per què els estudiants no reben els missatges que publico als fòrums de l'assignatura?

El tauler d'avisos i notícies que trobem per defecte a les aules virtuals té habilitada la subscripció obligatòria, de tal manera que tots els teus estudiants estaran subscrits i se'ls lliuraran correus electrònics amb els posts que els docents féssim a aquest fòrum.

Això no obstant, si feu "no visible" aquest fòrum pels estudiants, aquesta acció, automàticament des-subscriurà els estudiants del fòrum. Per tant, NO es lliuraran correus electrònics als estudiants dels posts que es facin a aquest fòrum, mentre el mantinguem ocult per a estudiants.

Si tornem a mostrar el fòrum als estudiants, automàticament subscriurà de nou a tots els estudiants al fòrum.

Seguint aquest exemple, si l'aula virtual està oculta als estudiants, els missatges que enviem a través del tauler d'avisos i notícies, per molt que aquest estigui visible, NO es lliuraran correus electrònics als estudiants dels posts que fem. Per tant, assegurat que l'aula està disponible abans d'enviar cap missatge, sobretot a l'inici de l'assignatura/curs.

Si es tracta de qualsevol altre fòrum de l'aula virtual, revisa el tipus de subscripció perquè s'ajusti a les teves necessitats.

També és possible que puntualment un estudiant no rebi algun missatge perquè hagi editat les seves preferències quant a notificació.


Com puc rebre còpia dels missatges dels fòrums a la bústia de correu electrònic?

Si no hem rebut un missatge que hem enviat al fòrum pot ser que:

  • No estiguem subscrits al fòrum. Convé que el professor comprovi el tipus de subscripció que ha configurat al fòrum. En el cas de fòrums amb subscripció voluntària o automàtica, caldrà que l'estudiant comprovi si està subscrit al fòrum.
  • No tinguem marcada l' opció de missatgeria que fa referència a rebre missatges al correu electrònic.
  • Estiguem consultant una bústia de correu diferent a la del compte assignat a Moodle. Convé confirmar que l'adreça que tenim vinculada a Moodle coincideix amb l'adreça que s'està consultant.
  • Tinguem l'adreça que envia els correus del moodle "noreply-campusvirtual@urv.cat" blocada al nostre compte i faci que els missatges vagin a la carpeta de correu brossa o spam. Mira el vídeo de sota per a comprovar-ho:


Comprovació d'emissors blocats i correu brossa a la bústia de correu-e
Comprovar que l'adreça "noreply-campusvirtual@urv.cat" no està blocada al nostre compte


Com reduir el nombre de correus electrònics que rebem dels fòrums?

El Campus Virtual et permet modificar les teves preferències per rebre les notificacions de les diverses activitats de les aules a què estàs inscrit. A través d'aquestes preferències podem definir si volem o no rebre correus electrònics en relació amb els missatges enviats als fòrums. D'aquesta manera podrem decidir si volem un resum de tots els missatges als fòrums de manera diària, si no volem rebre còpia dels missatges al correu electrònic o si només els volem rebre a la nova aplicació mòbil.Home (1).png