Accions

Exàmens al Moodle

De Campus Virtual URV - Ajuda

Un examen presencial que els estudiants faran a una aula d'ordinadors

Si per raons de qualificació o d'altres és important assegurar-nos de la identitat de cada estudiant i minimitzar les "trampes" que poden fer, podem prendre les següents mesures:


Fase de preparació de l'examen

Preparar les preguntes, els paràmetres i opcions generals del qüestionari.

Per seguretat:

 • Limitar a un sol intent el qüestionari
 • Definir una contrasenya per a poder respondre l'intent
 • Seguretat del navegador (descriure opcions)


Moment de resposta de l'examen

Seqüència que proposem seguir:

Almenys 20 minuts abans de l'inici:

 • Posar en marxa l'ordinador del docent (aula o portàtil) i accedir a l'espai de l'assignatura (NO projectem la imatge del PC a l'aula)
 • Cas que es faci servir el navegador segur (Safe Exam Browser), posar en marxa els ordinadors que faran servir els estudiants i obrir el navegador segur. Amb això s'eviten temps d'espera importants.

Almenys 10 minuts abans de l'inici:

 • Ubicar als estudiants (a criteri del docents o lliure)
 • Revisar la identitat dels assistents mitjançant document identificatiu (DNI, NIE, Passaport) i anotar en el llistat que s'han presentat presencialment (per evitar així que si algun estudiant, tot i les mesures tècniques, aconsegueix accedir a la prova des de fora de l'aula, quedi constància que no hi era present).
 • Passar full de signatures (si es considera)

Hora de la prova:

 • Demanar que accedeixin al Campus VIrtual i a l'espai de l'assignatura i al qüestionari
 • En el moment que tots diguin estar a punt, els proporcionem la contrasenya
 • Observem movent-nos per l'aula que hi van accedint correctament
 • En el moment que tots hagin iniciat l'intent, editem els paràmetres del qüestionari i modifiquem la contrasenya
 • Una vegada expirat el temps per a respondre el qüestionari, podem ocultar-lo (tancar l'ull)


El Navegador Segur d'Exàmens (Safe Exam Browser o SEB)

13450095-1.png

El Navegador Segur d'Exàmens (Safe Exam Browser o SEB) és un navegador d'Internet instal·lat en algunes aules de la URV que podrem fer servir per a fer un examen a través del Moodle. Aquest navegador restringeix les accions que l'estudiant podrà dur a terme mentre respon l'examen, algunes són:

 • Només podran respondre l'examen si utilitzen el SEB
 • La finestra del navegador estarà a pantalla complerta (sense eines de navegació)
 • Les tecles ràpides de dreceres com ara Win, Ctrl+Alt+Del, Alt+F4, F1, Ctrl+P, Impr-Pantalla estan deshabilitades.
 • Copiar i enganxar, i el menú contextual (botó dret del ratolí) estan deshabilitats.
 • El poder canviar a altres aplicacions està deshabilitat.
 • Navegar a d'altres llocs web està prohibit.


Per a contestar un qüestionari configurat amb el SEB, els estudiants primer han de validar-se al Campus Virtual a través d'un navegador convencional (Chrome, Edge, Forefox, etc.) i quan accedeixin al qüestionari que té el SEB hauran de clicar sobre el botó "Inicieu el Navegador d'Examen Segur" tal com mostrem a la seüent imatge:

Launch SEB.pngConfiguració del qüestionari per a què sigui requisit usar el SEB per a fer l'examen

Moodle+seb2.png

Cal indicar que és necessari l'ús del SEB per a fer l'examen. Un qüestionari que tingui definit aquest requisit no podrà ser respost des d'un navegador convencional tipus Chrome, Firefox, IExplorer, etc.

SEB setting2.png

Per a activar el SEB.

 • : configuració per a poder fer servir el Navegador Segur des de qualsevol ordinador, ja sigui en aules URV o el propi de cada estudiant. Requisit és que el Navegador Segur estigui instal·lat a cada ordinador. Recordeu que la URV no dóna suport als ordinadors personals.


Passos per a instal·lar el Navegador Segur a un ordinador personal

(sota responsabilitat personal, la URV no dóna suport als ordinadors personals)

 • Descarregar la versió adient (Windows o MacOS) del programari a la pàgina que segueix aquest enllaç (requereix validació al Campus Virtual.
 • Procedir a la seva instal·lació.


Passos per a fer ús d'una aula amb el SEB per a fer un examen

 • Fer reserva de l'aula indicant que cal suport per a utilitzar el SEB
 • Un cop es tingui el qüestionari implementat al Moodle, fer un C.A.U. per a quedar amb l'atenció multimèdia per a fer una prova (preferentment utilitzant un ordinador d'estudiant)


Aulari que disposa del SEB instal·lat

Aules8.png

Alguns errors coneguts des del punt de vista de l'usuari

Amb Windows 7 un cop obert el navegador hi ha alguns casos en els quals SEB no reconeix distribució de teclat diferent a l’Anglesa. Això fa que la tecla del guió (usada als passwords o al DNI) es trobi al costat dret de la tecla “0”

Teclat-eng.png