Accions

Enquesta

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat enquesta


L'activitat enquesta permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Les respostes poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat.

L'activitat enquesta es pot utilitzar:

  • Per a les valoracions del curs, ajudant a millorar el contingut per a posteriors participants
  • Per recollir les preferències dels participants per inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
  • Com a bústia de suggeriments anònims sobre el funcionament del curs, o l'assignatura.
  • Com a eina contra l'assetjament escolar on els estudiants pugui reportar incidències de manera anònima.


Com crear una enquesta


Visualització de l'alumne


Visualització del professor