Accions

Detecció del plagi

De Campus Virtual URV - Ajuda


PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


El Campus Virtual de la URV, Moodle, està integrat amb la plataforma Ouriginal, per la detecció de coincidències amb textos ja existents en els treballs que lliuren els estudiants.
Amb aquesta integració es pot treballar en la prevenció del plagi en l’àmbit de la docència. Per a més informació consultar les guies de prevenció i tractament del plagi a a la URV.


Com funciona Ouriginal al Moodle?

Com podeu veure en el següent vídeo el funcionament d'Ouriginal és senzill: Per cada treball lliurat genera un % de text ‘existent prèviament’ i un informe més complert que inclou les fonts originals de cada coincidència trobada.


En aquest apartat pots veure quina informació ens aporta l'informe d'Ouriginal

Com activar Ouriginal i en quines activitats del Moodle ho puc activar?

Ouriginal està disponible per fer-se servir mitjaçant les tasques, fòrums, tallers i preguntes obertes del Qüestionari.
Ouriginal està desactivat inicialment i el/la professor/a hauria d'activar-lo si es vol rebre el % i l'informe dels lliuraments dels estudiants.
Per a la seva activació o desactivació, segons es convingui, als paràmetres de les activitats del Moodle (tasca, fòrum, taller i preguntes obertes del Qüestionari) trobaràs una secció nova “Connector de plagi de OURIGINAL” amb dos paràmetres:Fitxer:Activar ouriginal.png


• El primer paràmetre et permetrà activar la detecció de coincidències per a aquella activitat en concret.
• Si actives la detecció de coincidències, el segon paràmete et permetrà indicar si vols que els estudiants puguin o no veure el % de coincidències del seu treball (cadascú del seu) i a partir de quan: mai (indica que no el podran veure), després de la data de venciment de l'activitat o després de la data de tancament de l'activitat. La diferència entre "venciment" i "tancament" és que la ativitat de Moodle permet indicar una data de venciment, a partir de la qual l'estudiant pot continuar lliurant el treball, però com a docent t'indica que l'ha lliurat tard , però també una data de tancament, a partir d'aquestal'alumne no pot ja fer el lliurament de la tasca.
Destacar que l’informe complert sempre serà només visible pel docent i l'estudiant no el podrà veure mai. Aquest paràmete, és per permetre o no i a partir de quan el % de coincidències del treball'.
En relació a la prevenció del plagi, pots consultar la bona pràctica proposada a la URV en relació a la visualització o no de l'estudiant del % de coincidències del seu treball.

Es pot activar Ouriginal per la detecció de coincidències en activitats que han estat creades prèviament?

Sí, es pot crear primer l'activitat i passat un temps activar la detecció de coincidències, simplement has d’editar els paràmetres de l’activitat, i activar Ouriginal i desar els canvis (és imprescindible desar els canvis per a què els canvis tinguin efecte).
Fitxer:Activar ouriginal si.png


IMPORTANT: Això farà que es passin pel detector de coincidències els treballs que els estudiants pugin lliurar a partir d’aquest moment, però no tindrà efecte retroactiu sobre els treballs ja lliurats amb anterioritat a activar-lo, aquests no tindran informe. Si vols obtenir informe de coincidències dels treballs que ja havien estat lliurats anteriorment, hauries d’indicar als estudiants que editin la tramesa i, sense editar el document lliurat, desin els canvis.

Es pot obtenir anàlisi d'Ouriginal de tot tipus de documents?

Ouriginal accepta els següents formats d’arxiu: .doc .docx .sxw .pdf .txt, .rtf .html, .htm, .wps, .odt i .pages.
Ouriginal no accepta .zip ni .rar.
Els formats .ppt .pptx .xls . xlsx .ods, .odp, .odb, i .odg no estan contemplats per no estar basats en text i no ser, per tant, adients pel control del plagi.

  • També heu de tenir en compte, que un document que contingui menys de 350 caràcters no és possible que sigui processat per OURIGINAL. El document no serà enviat al receptor.


Funciona en tots els idiomes?

Ouriginal realitza cerques en tots els idiomes.
Detecta la manipulació de documents i alerta en els casos en que l’estudiant fa servir diferents tipus de caràcters o caràcters ocults afegits amb la intenció d’evitar la detecció de coincidència. També mostra similituds, fins i tot si s'han invertit l’ordre de les paraules o s'han substituït amb sinònims.
El que no fa Ouriginal és traduir entre idiomes


Bona pràctica proposada a la URV en l’ús d’Ouriginal

Una bona pràctica en l’ús d’aquesta eina és la següent:
• El professor o professora determina per a cada treball quin percentatge de “text existent” es permet a l’estudiant (per exemple, un 15%).
• El professor o professora configura la tasca perquè l’estudiant pugui veure aquest percentatge, i per permetre que l’estudiant pugui tornar a lliurar el treball fins a assolir el percentatge permès. Tot això abans de la data límit de lliurament.
• El professor o professora ha d’informar a l’estudiant des d’un inici, en les indicacions de l’activitat, d’aquest funcionament i del percentatge permès.


Quines fonts utilitza Ouriginal per a comparar els treballs dels estudiants?

Internet
Ouriginal s’enfoca especialment a la identificació i seguiment dels llocs web de materials relacionats amb l’educació.


Materials editorials
Ouriginal busca en els materials publicats en les fonts editorials a través de la col·laboració amb proveïdors d’informació. Aquests inclouen articles científics i de divulgació, articles de diaris, llibres de referència i bases de dades.


Materials d’estudiants i arxiu
Els materials d’estudiants que es lliuren mitjançant Ouriginal s’arxiven pel seu posterior ús com a material font a comparar. Avui en dia, l’arxiu d'Ouriginal conté més de 20 milions de documents (articles, estudis de cas, notes, etc.)


Altres fonts
• Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili (http://repositori.urv.cat)
• Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu/dspace/)
• RCUB: Revistes Científiques de la UB (http://revistes.ub.edu/)
• DDD: Dipòsit Digital de Documents, UAB (http://ddd.uab.cat)
• UPCommons, Universitat Politècnica de Catalunya (http://upcommons.upc.edu/)
• UPCOPENCOURSEWARE (http://ocw.upc.edu)
• eRepositori, Universitat Pompeu Fabra (https://repositori.upf.edu/)
• Repositori Obert de la UdL (https://repositori.udl.cat)
• DugiDocs, Universitat de Girona (http://dugi-doc.udg.edu/)
• O2, Universitat Oberta de Catalunya (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/)
• RIUVIC Repositori Institucional de la UVic (http://repositori.uvic.cat)
• Recercat, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.recercat.cat/)
• RACO, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.raco.cat)
• TDX: Tesis doctorals en xarxa, Generalitat de Catalunya (http://www.tdx.cat/)
• MDX: Materials Docents en Xarxa, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.mdx.cat/)
• Teseo: Tesis doctorales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (https://www.educacion.gob.es/teseo)
• Dialnet: Ciencias humanas y sociales, Universidad de La Rioja (http://dialnet.unirioja.es/)
• DartEurope: Tesis doctorals, Consorci de Biblioteques europeu (http://www.dart-europe.eu/)


Ouriginal indexa actualment totes les fonts enumerades a: http://www.opendoar.org/countrylist.php
A més a més d’aquests més de 100 milions de llibres, articles, revistes i diaris d’accés obert, Ouriginal també té accés a 3.000 bases de dades d’editorials externes.
L’acord d'Ouriginal amb el proveïdor és que la quantitat de bases de dades de les editorials ha de ser constant. El proveïdor no especifica les bases de dades a les quals dóna accés en cada moment i per tant no es pot garantir l’accés a una base de dades específica.
Ouriginal fa cerques de registres en la majoria de bases de dades abstractes d’editorials.
Per tant, Ouriginal pot trobar materials d’un editorial amb el qual no té contracte tot i que, no podrà accedir al text complet de les bases de dades tancades d'aquestes.

Quina informació ens aporta l'informe d'Ouriginal?

Com a docent l'informe d'Ouriginal et permet valorar quin és el percentatge de coincidències del treball que ha presentat l'alumne, a més visualitzar al text sencer en què es destaquen les similituds. Des de la pròpia tasca de Moodle, accedim a l’informe de cada estudiant, clicant en la paraula “OURIGINAL”. Fitxer:Screenshot (19).png Al accedir podem triar si volem la interfície “nova” (encara en test, no definitva) o l’antiga. A continuació et mostrem la nova interfície:


Els informes de coincidències de cada treball es poden consultar en qualsevol moment?

Els informes de coincidències estaran disponibles només pels docents durant 25 mesos.


Com visualitza l'estudiant la integració del detector de coincidències d'Ouriginal al Moodle URV?

La URV ha publicat les guies de prevenció i tractament del plagi a a la URV, en les que, com a estudiant, podràs trobar informació de què es considera plagi a la URV, i de com evitar el plagi en la realització dels teus treballs. Et recomanem la seva lectura.
Juntament amb aquestes guies, s'ha posat en marxa al Moodle de la URV la integració del sistema Ouriginal -detector de coincidències-, de tal manera que cada docent, en cada activitat, pot decidir si els treballs dels estudiants passaran per aquest detector de coincidències o no.
En cas d'activació del detector de coincidències per part del docent, aquest rebrà un informe complet de les parts del teu treball que ja existien prèviament en fonts obertes d'Internet i d'altres fonts, com ara treballs lliurats anteriorment. En aquest cas, quan pugis un treball al Moodle, aquest et donarà diferent informació al respecte. Com mostra la següent imatge:
Fitxer:Captura de web 2-5-2022 135857 campusvirtual.urv.cat.jpeg
• En el primer cas, Ouriginal informa que aquest format de fitxer lliurat (en aquest cas una imatge) no és susceptible de ser analitzat i no tindrà informe de coincidències.
• En el segon cas, el treball està pendent de ser pujat al sistema Ouriginal per la seva anàlisi de coincidències.
Per últim, el docent també podrà determinar si veuràs o no el percentatge de text del teu treball que Ouriginal ha trobat com a 'no original'.
Si el docent així ho determina, al costat del teu treball, una vegada fet l'anàlisi per part d'Ouriginal trobaràs aquest percentatge de text existent, com mostra la següent imatge:
Fitxer:Captura de web 2-5-2022 14649 campusvirtual.urv.cat.jpeg
• En aquest cas, pots veure que Ouriginal ha trobat un 50%, aixó és que Ouriginal el considera un treball amb coincidències amb altres fonts comparades. És el docent qui decideix el % final a partir de l'informe d'Ouriginal determinant un 50% o excloent les fonts trobades i rebaixant-lo.
Finalment, com a estudiant, independentment de l'activació d'Ouriginal -detector de coincidències en els treballs lliurats- per part del professor, et pots trobar que s'ha activat el compromís de la tramesa. Això implica que no podràs lliurar la tramesa si no acceptes el compromís d'originalitat, com s'indica en la següent imatge:

Fitxer:Captura de web 3-5-2022 84415 campusvirtual.urv.cat.jpegPreguntes d'ús freqüent

Apareix una icona amb una exclamació al costat de la tramesa dels alumnes, que vol dir?

És possible que alguna vegada trobis això:
Urkund error.png
No pateixis. Això apareix quan el detector no pot analitzar el document, be sigui perquè no conté text o perquè el text no arriba al límit de caràcters establerts. No té cap afectació més que la d'informar.

Home (1).png