Accions

Consulta

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat consulta

Què és?

L'activitat consulta et permet plantejar una pregunta i especificar un conjunt de possibles respostes perquè els alumnes triïn.
Fins i tot pots limitar el nombre de persones que poden triar cadascuna de les possibles opcions de resposta.

Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada l'estudiant ha respost, després d'una certa data, o mai.
Els resultats poden publicar-se amb els noms dels estudiants o bé anònimament.

L'activitat de consulta es pot utilitzar:

  • Com a enquesta ràpida per tal d'estimular la reflexió sobre algun tema.
  • Per tal de verificar ràpidament la comprensió dels estudiants.
  • Per facilitar la presa de decisions dels estudiants, per exemple, permetent que els estudiants votin sobre algun aspecte del curs.
  • Per escollir data per fer una presentació.
  • Etc.


Com configurar una activitat consulta

Al següent vídeo et mostrem com configurar una consulta simple:


Com respon l'estudiant una consulta

Al següent vídeo et mostrem com l'estudiant respon a una consulta simple:


Preguntes d'ús freqüent

Tot i que he limitat el nombre de persones que poden triar cadascuna de les opcions de resposta, no ha funcionat. Què passa?

Hem detectat que si l'activitat té establert als paràmetres comuns de mòdul el mode grups en un altre que no sigui "sense grups", el paràmetre que limita el nombre de respostes per cadascuna de les possibles opcions de resposta no funciona correctament. Per tant, recomanem no modificar aquest paràmetre.

Grups04.png
Home (1).png