Accions

Carpeta

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona del recurs carpeta

Què és?

El mòdul de carpeta permet al professorat pujar diferents fitxers organitzats dins d'una carpeta accessible des de la pàgina del curs.

Una carpeta pot utilitzar-se:

  • Per a una sèrie de fitxers d'una tema, per exemple, un conjunt d'exàmens d'anys anteriors en format pdf o una col·lecció de fitxers d'imatge perquè l'alumnat els empri en els seus projectes.
  • Per a oferir un espai compartit de càrrega de fitxers per al professorat en la pàgina del curs (mantenint la carpeta oculta perquè només el professorat ho pugui veure)


Com crear una carpeta
Home (1).png