Accions

Calendari

De Campus Virtual URV - Ajuda


PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


El calendari aglutina els esdeveniments importants que hi hagi informats en cadascuna de les assignatures, com per exemple les dates de lliurement d'activitats, o altres dates importants que els docents informin degudament.

El Calendari és contextual. Trobaràs un calendari a cada aula virtual que contindrà els esdeveniments de l'aula en concret i un calendari a la pàgina principal, aquest aglutina tots els esdeveniments publicat dins les assignatures.

Fitxer:Calendar.png

Hi ha quatre categories d'esdeveniments que es poden mostrar al calendari. Cadascun amb el seu color.

  • Esdeveniments de curs: són visibles per a tots els participants de l'aula a la qual ens trobem. Són els docents qui podent publicar-los.
  • Esdeveniments de grup: són visibles per part dels estudiants d'un grup determinat dins d'una aula virtual i visibles per part dels docents. Són els docents qui poden publicar-los.
  • Esdeveniments de l'usuari: són privats, només visibles per part de l'usuari. Els esdeveniments de l'usuari apareixen als calendaris de totes les assignatures.
  • Esdeveniments globals: són visibles per tots els usuaris de la plataforma. Els introdueixen els administradors quan volen informar d'alguna actuació planificada que pot afectar l'accés a la plataforma.Subscripció del calendari del Campus Virtual a l'Outlook (Office365)

Pots carregar el calendari del Campus virtual al calendari de l'Outlook, de manera que tots els esdeveniments que es vagin afegint a les teves aules apareixeran al calendari de l'Outlook. Tingues en compte que aquesta càrrega és només en una direcció: del Campus cap a l'Outlook.

IMPORTANT: els canvis efectuats al calendari del Campus virtual després de configurar l'enllaç també apareixeran a l'Outlook, tot i que poden trigar fins a 24 hores, degut a que els sistemes de calendari tenen programacions de sincronització diferents.Home (1).png