Accions

Bloc HTML

De Campus Virtual URV - Ajuda


PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


També podem afegir una imatge per mitjà dels blocs HTML (que permeten, també, afegir-hi text i codi en HTML.

Publicar una imatge en un bloc lateralHome (1).png