Accions

Usuari i contrasenya

De Campus Virtual URV - Ajuda

L'accés al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili (plataforma Moodle) es fa a l'adreça: https://campusvirtual.urv.cat mitjançant el nom d'usuari i contrasenya institucional.

El nom d’usuari correspon al NIF en el format següent: 12565458-Y o al NIE, el format del qual és:

  • X1234567 per a alumnes de la URV matriculats (fins el curs 2018-2019) i
  • X-1234567-L per a alumnes de la URV matriculats (a partir del curs 2019-2020), de Formació Permanent (FURV), PAS i PDI

La contrasenya inicial és la data de naixement en format dd-MMM-aa (per exemple, 02-MAI-78) on MMM són les tres primeres lletres del mes en català (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES).

Per motius de seguretat recomanem canviar-la. En aquest sentit, cada cop que iniciïs sessió des d'un dispositiu nou, rebràs un correu de l'adreça noreply-campusvirtual@urv.cat que informa d'aquest fet per millorar la seguretat i detectar possibles atacs al teu compte personal. _____________________________________________________________________

La validación al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili se hace en: https://campusvirtual.urv.cat mediante el nombre de usuario y la contraseña.
El nombre de usuario corresponde al NIF en formato: 12565458-Y o al NIE el formato del cual es:

  • X1234567 para alumnos de la URV (hasta el curso 2018-2019) y
  • X-1234567-L para alumnos de la URV (a partir del curso 2019-2020), de Formación Permanente (FURV), PAS y PDI

La contraseña inicial es la fecha de nacimiento en formato dd-MMM-aa (por ejemplo, 02-MAI-78) donde MMM son las tres primeras letras del mes en catalán y pueden ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES).

Por motivos de seguridad recomendamos cambiarla.
_____________________________________________________________________

To gain access to Virtual Campus go to: https://campusvirtual.urv.cat. You will have to use the institutional user name and password.

The username is generally the your ID number (i.e. NIE, DNI, Passport)

The initial password (the one you have been given at first) is your birthday date, in the following format dd-MMM-aa (for example, 02-MAI-78) where, dd: is de day of your birthday; MMM: is the three capitals characters that identify the month (in catalan). These three characters are from january to december: GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV or DES; aa: is the year.

For security reasons we strongly recomend changing the initial password.


Com canvio o recupero la contrasenya?

Preferences-desktop-user-password.png

Pots recuperar la contrasenya seguint aquest enllaç

Per resoldre qualsevol incidència amb el nom d'usuari o la contrasenya, has de dirigir-te al Gestor d'identitat de la URV. Aquest aplicatiu, és l'encarregat de la generació de tots els Serveis Digitals que la Universitat ofereix a la Comunitat Universitària (Accés intranet, Campus Virtual, Correu Electrònic, Wifi-Eduroam, Torns d'accés, etc...).

Recorda:
La gestió de la clau d'accés no es fa des del Campus Virtual (Moodle).


També pots consultar la pàgina de Preguntes freqüents dels Serveis Xarxa de la URV


En cas de necessitar més ajuda per qüestions de recuperació de la teva contrasenya, pots escriure un correu al Servei d'Atenció als Usuaris (SAU) (cau@urv.cat) el qual t'ajudarà amb relació a la teva sol·licitud.Home (1).png