Accions

Usuari i contrasenya: historial de revisions

Selecció de diferències: Marqueu els botons corresponents de les revisions per comparar i premeu Intro o el botó inferior. Llegenda: (act) = diferències amb la revisió actual, (⧼dura⧽) = diferències amb revisió anterior, m = edició menor.

2 oct 2023

20 jul 2023

19 jul 2023

  • actprev 10:3910:39, 19 jul 2023Admin discussió contribucions 1.842 octets −1 Cap resum de modificació
  • actprev 09:3009:30, 19 jul 2023Admin discussió contribucions 1.843 octets −9 Cap resum de modificació
  • actprev 09:2809:28, 19 jul 2023Admin discussió contribucions 1.852 octets +1.852 Es crea la pàgina amb «L'accés al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili (plataforma Moodle) es fa a l'adreça: [https://campusvirtual.urv.cat https://campusvirtual.urv.cat] mitjançant el nom d'usuari i contrasenya institucional. <br> El nom d’usuari correspon al '''NIF''' en el format següent: '''12565458-Y''' o al '''NIE''', el format del qual és:<br> *'''X1234567''' per a alumnes de la URV matriculats (fins el curs 2018-2019) i *'''X-1234567-L''' per a alumnes de...».