Accions

Seccions

De Campus Virtual URV - Ajuda

(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Què és?

Les seccions són els diferents temes en què estan dividides les aules al Campus Virtual. Per defecte tenen assignats títols tipus Tema 1, Tema 2, etc. que es poden canviar i personalitzar.

Modificar el nom i la descripció d'una secció al Campus VirtualCom moure l'orde de les seccions

Per a moure les seccions, hem d'activar edició i després arrossegar per la creu negra cada secció que volem moure.


Un altre aspecte interessant és l’opció de poder moure els continguts a través de l’índex del curs més àgilment, així com arrossegar continguts directament des de la plana central a una secció concreta a l’índex del curs. Fins i tot ho podem fer amb seccions senceres.
Novetat 03.png


Ocultar les seccions de l'aula virtual
Home (1).png