Accions

Seccions: historial de revisions

Selecció de diferències: Marqueu els botons corresponents de les revisions per comparar i premeu Intro o el botó inferior. Llegenda: (act) = diferències amb la revisió actual, (⧼dura⧽) = diferències amb revisió anterior, m = edició menor.

5 oct 2023

1 ago 2023

  • actprev 12:0012:00, 1 ago 2023Tania.molero discussió contribucions 1.153 octets +1.153 Es crea la pàgina amb «<br> '''PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1''' <br> Les seccions són els diferents temes en què estan dividides les aules al Campus Virtual. Per defecte tenen assignats títols tipus ''Tema 1'', ''Tema 2'', etc. que es poden canviar i personalitzar. ==Com modificar el nom i la descripció d'una secció al Campus Virtual== {{#evt: service=youtube |id=https://youtu.be/dHn4uyn4avw }} <br> ==Com moure l'orde de les seccions== Per a moure les seccions, hem d'activar edi...».