Accions

Novetats

De Campus Virtual URV - Ajuda

Novetats2.png


En aquesta pàgina de la documentació trobaràs les novetats que es vagin aplicant a l'ús del Campus Virtual i les seves eines.


Novetats de la versió de Moodle

A partir del mes de juliol de 2023 tindrem una nova versió de Moodle. La 4.1. A l'enllaç següent pots trobar un llistat de les novetats que aporta aquesta nova versió.
Millores i novetats del Moodle 4.1

Entre les millores, destaquem la nova interfície amb un disseny més intuïtiu i usable.


Històric de millores i novetats de Moodle

Millores i novetats del Moodle 3.0
Millores i novetats del Moodle 3.4
Millores i novetats del Moodle 3.6
Millores i novetats del Moodle 3.8
Millores i novetats del Moodle 3.10
Millores i novetats del Moodle 3.11

Home (1).png