Accions

Llibre

De Campus Virtual URV - Ajuda

La revisió el 13:49, 18 abr 2024 per Tania.molero (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Icona del recurs llibre


El recurs llibre permet organitzar informació i/o elaborar materials senzills organitzats per múltiples pàgines distribuïdes per capítols i subcapítols, com si es tractés d'un llibre físic. Els llibres poden contenir informació molt variada, des de textos a imatges, mapes conceptuals o vídeos. També podem enllaçar altres recursos del Campus Virtual dins del llibre per fer-lo més interactiu amb, per exemple, un enllaç directe a un qüestionari relacionat amb la temàtica. A més a més, tot el contingut es pot imprimir, sigui de forma sencera o per capítols (pàgines).

Quan l'estudiant accedeixi a un llibre podrà llegir el contingut passant pàgina per pàgina o accedint directament a un capítol concret.

Els vídeos següents ens expliquen com crear un llibre dins de l'espai d'assignatura i com afegir-li els diversos elements i capítols.


Com puc publicar contingut dividit per capítols a l’aula virtual? El llibreHome (1).png