Accions

Llibre: historial de revisions

Selecció de diferències: Marqueu els botons corresponents de les revisions per comparar i premeu Intro o el botó inferior. Llegenda: (act) = diferències amb la revisió actual, (⧼dura⧽) = diferències amb revisió anterior, m = edició menor.

18 abr 2024

4 ago 2023

31 jul 2023

  • actprev 14:1814:18, 31 jul 2023Tania.molero discussió contribucions 1.266 octets +1.266 Es crea la pàgina amb «<br> '''PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1''' <br> El recurs llibre permet organitzar informació i/o elaborar materials senzills organitzats per múltiples pàgines distribuïdes per capítols i subcapítols, com si d'un llibre físic es tractés. Els llibres poden contenir informació molt variada, des de textos a imatges, mapes conceptuals o vídeos. També podem enllaçar altres recursos del Campus Virtual dins del llibre per fer-lo més interactiu amb, per exempl...».