Accions

Assignar usuaris o participants

De Campus Virtual URV - Ajuda

(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Els participants d'una aula virtual


Afegir un professor o un estudiant manualment a l'espai

Per afegir professors o estudiant a una aula virtual de forma manual, hem de ser professors o professors coordinadors de l'assignatura. Per a cercar usuaris ho hem de fer per nom i cognoms o cognoms, ja que la cerca per l'adreça de correu-e no està habilitada.


Eliminar un usuari de l'espai

Per eliminar usuaris hem d'anar a l'apartat de participants i cancel·lar la inscripció del participant fent clic sobre la icona de la paperera tal com apareix al següent vídeo. Si l'usuari no s'ha inserit a l'espai de manera manual no es podrà eliminar de l'espai.


Assignar o modificar rols de manera general a usuaris de l'espai

Els professors i professors coordinadors poden afegir o modificar el rol dels usuaris de l'aula virtual.


Com afegir una clau d'autoinscripció?

El mètode d'inscripció mitjançant l'autoinscripció permet que usuaris amb accés al Campus Virtual es puguin autoinscriure a una aula virtual.


Accés d'un alumne amb clau d'autoinscripció

Un cop el docent ha configurat el mètode d'inscripció per autoinscripció, cal que comparteixi el nom o l'adreça URL de l'aula virtual amb els alumnes que s'han d'inscriure, juntament amb la clau per procedir amb l'autoinscripció. També podem configurar mètodes d'autoinscripció sense clau, però recomanem que sí que s'afegeixi alguna cosa, encara que sigui simple o simbòlic.


Al següent vídeo mostrem el mateix procés per estudiants que accedeixen al Campus Virtual en casos específics a fer algunes formacions (Talent Jove, COIL, etc.):


Accés de visitants externs a la URV

Un altre mètode d'inscripció que podem habilitar a una aula virtual és l'accés a visitants. Entenem per visitant una persona que no té accés al Campus Virtual, normalment persones externes a la institució que no tenen usuari al directori de la URV.

Les persones visitants tenen un rol molt limitat dintre de les aules virtuals. De fet, només poden consultar els recursos i les activitats, però en cap cas poden participar o fer accions com els docents o estudiants.Home (1).png