Accions

Activitats H5P

De Campus Virtual URV - Ajuda

La revisió el 13:50, 7 feb 2024 per Tania.molero (discussió | contribucions) (→‎Preguntes d'ús freqüent)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Icona de l'activitat H5P

Banner h5p.png

Què són les activitats H5P?
L’H5P permet crear recursos i activitats interactives de forma senzilla i intuïtiva, integrant tot tipus de continguts multimèdia.

Algunes característiques que fan de l’H5P una bona eina per a la creació de recursos educatius són:

  • És programari lliure.
  • És molt intuïtiu i senzill d’utilitzar.
  • La integració amb el Moodle ens facilita la seva creació i edició. A més, ens permet utilitzar altres característiques del campus virtual com la qualificació de les activitats.
  • Permet crear recursos interactius que milloren l’atenció i l'experiència d’aprenentatge de l’estudiant.


Què són els continguts interactius?

La creació de continguts interactius ens permet afegir elements que responen a les accions dels estudiants. Aquests poden ser botons, preguntes, objectes d'arrossegar i deixar anar, ...

Avantatges del seu ús en entorns d’ensenyança-aprenentatge:

  • Proporciona una experiència única als estudiants.
  • Milloren la seva atenció i motivació.
  • Proporcionen eines per construir el seu propi camí d’aprenentatge.
  • Ofereixen retroalimentació immediata.
  • Afegeixen valor diferenciat als recursos d’aprenentatge.
  • Acostumen a anar acompanyats de contingut més visual i atractiu.
Activitats H5P

Activitats disponibles al Campus Virtual organitzades segons tipologia.

Esquema tipusH5p.jpg

Característiques pedagògiques de les activitats H5P

Bloomh5pactivities.jpg

Com crear una activitat H5P?

La gestió de les activitats H5P es fa des del banc de continguts. Des d'aquest espai es poden crear i editar les activitats H5P de l'aula virtual. S'ha de tenir en compte que el banc de continuts és a nivell d'aula virtual, és a dir, úncament és visible des de l'aula virtual que el conté. Cada aula virtual té el seu propi banc de continguts. Des del selector "Afegeix" podràs seleccionar una nova activitat, a més de carregar noves activitats a través dels arxius.

Banch5p.png


Per crear una activitat H5P a l'aula, primer has de crear l'activitat al banc de continguts i després fer-la pública als estudiants com a una activitat amb possibilitat de ser avaluable o des de l'editor Tiny de Moodle com a recurs interactiu d'aprenentatge:

1) Crear l'activitat al banc de continguts:

2) Publicar l'activitat a l'aula:

Descripció de les activitats H5P

Totes les activitats que trobaràs a continuació les tens disponibles des del selector d'activitats H5p01.png i des de l'editor TinyMCE H5PATTO.png. A més, pots accedir a l'aula Activitats H5P on trobaràs totes les activitats presentades per tal que les puguis importar i editar a les teves aules: Enllaç a l'aula Activitats H5P d'autoinscripció: >>>>

Imatge i vídeo interactiu

1007px-Imatge i video.jpg

Vídeo interactiu ("Interactive video")

Interactive video icon-colors 0.png
Descripció

Permet afegir elements interactius a un vídeo, com per exemple, informació addicional, preguntes d'opció múltiples, enllaços, imatges, entre moltes altres opcions. Aquestes interaccions es poden presentar sense aturar la reproducció del vídeo, o poden aturar-lo fins que l'estudiant marqui una opció o realitzi l'activitat.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Imatge interactiva ("Image Hotspots")

Image-hotspots-icon-color.png
Descripció

Permet afegir punts interactius amb informació extra a una imatge. Quan l'estudiant clica sobre aquests punts, s'obre una finestra emergent amb text, imatge o vídeo. Es poden afegir tants punts interactius com es vulguin.


Exemple


Recursos d'aprenentatge

Juxtaposició d'imatges ("Image Juxtaposition")

Before-after-image.png
Descripció

Permet a l'estudiant comparar dues imatges de forma interactiva. L'estudiant pot decidir quina part de cada fotografia mostra, utilitzant un control lliscant que pot ser vertical o horitzontal.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

La creació d'aquesta activitat és molt senzilla. A continuació tens les opcions d'edició: Configuració de la juxtaposició d'imatge.png

Línia del temps ("Timeline")

Timeline icon-color.png
Descripció

Permet crear línies de temps interactives, per poder mostrar una seqüència d'esdeveniments en ordre cronològic. A cada esdeveniment es poden afegir imatges i textos.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Cerca zones interactives ("Find Multiple Hotspots")

Find-multiple-hotspots.png
Descripció

Permet crear una activitat basada en imatges en la que l'estudiant ha de trobar els elements o punts que se li demanen. Es pot seleccionar quants punts correctes s'han de trobar. Permet marcar punts com a correctes o incorrectes, en els que l'estudiant pot rebre retroalimentació, inclús si clica sobre un lloc de la imatge que no està definit com a punt clau.


Exemple

Recursos d'aprenentatge

La creació d'aquesta activitat és molt senzilla. A continuació et mostrem les passes a seguir:

1) Escull la imatge de fons:

Find Multiple Hotspots 2.png


2) A la pestanya "Hotspots" afegeix la descripció de la tasca perquè els estudiants sàpiguen què han de fer:

Find Multiple Hotspots 2.png


3) Crea les zones interactives amb les formes que hi ha a la part superior esquerra. També pots afegir una retroalimentació a cada zona:

Find Multiple Hotspots 3.png

Virtual Tour (360) NOVETAT

Virtual-tour-360-icon.png
Descripció

Permet crear una activitat amb imatges 360°, facilitant la navegació entre elles i la inclusió de preguntes, text, imatges i vídeos per afegir informació complementària a les imatges. A la Factoria del CRAI hi ha disponibles càmeres GoPro Max 360 per a la realització de les imatges 360.

Aquesta activitat no està limitada a l'ús d'imatges 360, també es pot fer amb imatges estàtiques estàndard.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Àudio

1080px-Audio.jpg

Parla les paraules (Speak the Words Set)

Speak-the-words-set.png
Descripció
Aquesta activitat et permet generar preguntes o frases que els alumnes han de respondre amb la seva pròpia veu. Aquest tipus d'activitat pot ser molt útil per l'aprenentatge de llengües ja que permet treballar la part oral fent-los llegir i enregistrar la frase fins a obtenir la puntuació.

Nota important: aquest tipus de contingut és limitat per al navegador i actualment només funciona a Chrome.

Exemple

Recursos d'aprenentatge
La creació d'aquesta activitat és molt senzilla. Com pots veure a la imatge hi ha 3 punts importants:

1) Introduir el text que els alumnes hauran d'enregistrar i confirmar les respostes que s'accepten. A l'exemple hem afegit la mateixa frase, però podem fer diverses variacions segons fonètica. Us aconsellem no fer frases molt llargues, ja que la dificultat serà major per l'alumne quant al reconeixement de veu.
2) Afegir més frases o paraules. Cada qüestió que afegim es reproduirà en una pàgina diferent. Com a l'exemple.
3) Has d'escollir l'idioma de l'activitat. En el cas de l'anglès hi ha més de 10 possibilitats, entre altres idiomes com el Xinès, Espanyol, Català, etc.
Speackthewordsset.png

Dictat ("Dictation")

Dictation.png
Descripció
Aquesta activitat és molt útil per l'aprenentatge de llengües, ja que permet crear exercicis de dictat. Els alumnes podran entrenar les seves habilitats d'ortografia i comprensió auditiva. Podreu afegir mostres d'àudio que continguin una frase per dictar i introduir la transcripció correcta. Els alumnes les escoltaran i introduiran allò que han escoltat en un camp de text. Les seves respostes s'avaluaran automàticament. A més, teniu diverses opcions que us permeten controlar la dificultat de l'activitat: afegir una segona mostra d'àudio per a una frase que pugui contenir una versió parlada lentament, establir un límit de freqüència amb què es pot reproduir una mostra, definir si la puntuació ha de ser rellevant per puntuar i decidir si els petits errors, com ara els errors de mecanografia, s'han de comptar com un error, un error complet o només un error mitjà.


Exemple

Recursos d'aprenentatge

Presentació de continguts interactius i personalitzats

1050px-Presentacioncontenidos.jpg

Escenari d'aprenentatge personalitzat ("Branching Scenario")

Branching-scenario-icon.png
Descripció

Permet crear contingut flexible, basat en moltes de les activitats disponibles a H5P. Segons les decisions que prenguin els estudiants, es determina quin contingut es mostra.

Es poden integrar les següents activitats H5P: Presentació, text, imatge, imatge interactiva, vídeo i vídeo interactiu. Dins de les activitats de vídeo i presentació pots trobar altres opcions com: Omple els buits, qüestionaris d'opció simple o múltiple, vertader o fals, marca les paraules, etc.

Exemple

Recursos d'aprenentatge


Llibre interactiu ("Interactive Book") NOVETAT

Interactive-book-icon.png
Descripció Permet crear un llibre d'aprenentatge amb grans quantitats de contingut interactiu com vídeos interactius, preguntes, presentacions de cursos i més en múltiples pàgines. També es pot utilitzar per a contingut informatiu com a recurs de suport com l'activitat 'llibre' de Moodle.

Exemple


Recursos d'aprenentatge

Columna ("Column") NOVETAT

Column-icon (1) (1).png
Descripció Permet agrupar diferents activitats interactives H5P en format de columna, així queden tots els continguts d'un mateix tema agrupats per millorar l'experiència d'aprenentatge.

Exemple


Recursos d'aprenentatge
Per a crear aquesta activitat has d'afegir el tipus d'activitat que vols crear. En cada cas s'activarà el seu formulari de creació de continguts: Fitxer:Column H5P.png

Course presentation("Presentació") NOVETAT

Course presentation icon-colors 0.png
Crea una presentació amb diapositives interactives. Les presentacions del curs consisteixen en diapositives amb multimèdia, text i molts tipus diferents d'interaccions, com ara resums interactius, preguntes d'opció múltiple i vídeos interactius. Els estudiants poden experimentar nou material d'aprenentatge interactiu i posar a prova els seus coneixements i memòria a les presentacions del curs.
Exemple

Recursos d'aprenentatge

Paraules i text

Activitats H5P (1).jpg

Omple els buits ("Fill in the Blanks")

Fill-in-the-blanks-icon 0.png
Descripció
Aquesta activitat permet crear textos amb emplenaments en blanc que els alumnes hauran d'omplir amb paraules que falten en un text. La resolució es mostra després d’haver omplert totes les paraules que falten o després de cada paraula en funció de la configuració. A més de l'aprenentatge de llengües, podeu utilitzar aquesta activitat per comprovar la capacitat de l'alumne per reproduir fets o produir inferències matemàtiques.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Marca les paraules ("Mark the words")

Mark-the-words-icon 0.png
Descripció
Amb aquesta activitat pots crear expressions textuals amb un conjunt definit de paraules correctes. L'alumne haurà de ressaltar les paraules segons la descripció de la tasca per tal d'obtenir una puntuació.

Exemple

Recursos d'aprenentatge
Escriu el text i inclou les paraules què l’alumne haurà de fer clic. Les respostes correctes (conjunt de paraules), en asterisc com *Paraulacorrecta*. Screenshot - 2021-07-13T162235.201.png

Ordena els paràgrafs ("Sort the paragraphs") NOVETAT

Sort-paragraphs.png
Descripció

Et permet crear una llista de paràgrafs que s'aleatoritzaran automàticament. Per exemple, es pot deixar que cada paràgraf formi part d'una cançó, un bloc de codi o passos en una recepta. Els estudiants han d'ordenar els paràgrafs en l'ordre correcte.
Exemple


Recursos d'aprenentatge
Aquesta activitat és molt senzilla de crear, només has d'introduir les paraules o la frase de forma ordenada/seqüenciada a l'apartat 3 i de forma automàtica i aleatòria es barrejaran. A l'apartat 1 i 2 has d'introduir el títol i la descripció de la tasca.

Sort.png

Eina de documentació ("Documentation tool") NOVETAT

Documentation-tool-icon 0.png
Activitat per a la documentació d'activitats orientades a objectius. Durant l'edició, el docent pot afegir diversos passos a l'eina. En cada pas, el docent pot definir quin contingut entra en aquest pas. El contingut pot ser text sense format, camps d'entrada, definició d'objectius i avaluació d'objectius. Un cop publicat, l'estudiant passarà pels passos de l'eina de documentació. En l'últim pas, l'usuari pot generar un document amb totes les entrades que s'han enviat. Aquest document es pot descarregar.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Game Learning

Gamelearning.jpg

Arrossegar i deixar anar ("Drag and Drop")

Drag-and-drop-icon.png
Descripció
Aquesta activitat permet crear preguntes d'arrossegar i deixar anar que permeten a l’estudiant associar dos o més elements i establir connexions lògiques d’una manera visual.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Cerca les paraules ("Find the words")

Word-search-h5porg.png
Descripció
Amb aquesta activitats pots crear una llista de paraules que es dibuixaran en una quadrícula. Els alumnes hauran de trobar i seleccionar les paraules de la graella.

Exemple


Recursos d'aprenentatge
La creació d'aquesta recurs d'aprenentatge és molt senzill. Només has d'afegir les paraules separades per una coma per llistar-les de forma automàtica. A més, podràs configurar l'orientació de les paraules, si cal mostrar el vocabulari, tipus de lletres acceptades, entre d'altres coses més.
Crucigrama1.png

Mots encreuats ("Crossword") NOVETAT

Crosswords.png
Descripció

Els mots encreuats és altament personalitzable permetent configurar tots els colors, pujar una imatge de fons, decidir com ha de funcionar la puntuació i fins i tot aleatoritzar les paraules perquè els alumnes obtinguin uns nous mots encreuats cada vegada si així ho desitja. A més, es poden afegir pistes a la paraula en format text, àudio o vídeo.

Exemple

Recursos d'aprenentatge
Per a crear l'activitat has d'afegir una definició i la paraula "answer" que l'alumne haurà de trobar a partir de la definició que hagis proporcionat. També pots afegir una pista 'extra' que pot ser en format text, imatge, àudio o vídeo i que li apareixerà a l'activitat a partir d'una icona d'informació. Crossword.png

Targetes flash ("Flashcards")

Flashcards-png-icon.png
Descripció
Aquest tipus d'activitat permet combinar imatges amb preguntes i respostes amb un conjunt de targetes flash. Els estudiants han d’emplenar el camp de text i després comprovar si la solució és correcta.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Seqüenciació d'imatges ("Image Sequencing")

Image-sequnce.png
Descripció
Aquest tipus d'activitat té com a finalitat la seqüenciació de contingut a través d'imatges (i una descripció opcional de la imatge). L'ordre de les imatges apareix aleatori i els alumnes hauran de reordenar-los en funció de la descripció de la tasca.

Exemple

Recursos d'aprenentatge

Selecció d'imatges ("Image Choice") NOVETAT

Image-choice (1).png
Descripció
Els estudiants han d'escollir les imatges que es corresponen amb la resposta correcta.

Exemple

Recursos d'aprenentatge Per a crear aquesta activitat has d'afegir la pregunta relacionada amb les imatges que es presenten. A continuació s'afegeixen tantes imatges com sigui necessari, marcant quines són les correctes. Image Chocieex.pngEdició i gestió de les activitats H5P

Per editar activitats i recursos H5P hi ha dues maneres: 1) Des del Banc de Continguts de l'aula o 2) Activant l'edició de l'aula virtual perquè aparegui l'opció a sota "Edita contingut H5P". El següent videotutorial explica com fer-ho:

Com suprimir activitats H5P del banc de continguts?

Sumprimir activitats d'una aula virtual des del banc de continguts.

Com puc compartir activitats H5P en altres aules virtuals?

Per compartir les activitats que tenim a una aula virtual tenim dues opcions. La primera és descarregar l'arxiu de l'activitat des del Banc de Continguts de l'aula virtual i pujar l'arxiu al banc de continguts de l'aula on la volem. També podem compartir l'arxiu amb un altre company/a sense que sigui propietari perquè l'utilitzi també. La segona opció és la importació dels continguts d'una aula "a" a l'aula "b". Per fer aquesta opció has d'estar com a docent a les dues aules, i podràs importar totes les activitats del Banc de Continguts.


Preguntes d'ús freqüent

Puc reduir la mida de les activitats H5P que insereixo als recursos de l'aula virtual?

Sí, ho pots fer. Quan inserim les activitats H5P a l'aula virtual de manera incrustada potser trobem que ocupa massa i volem reduir la mida. Per fer-ho caldrà editar el codi font i afegir una línia més de codi abans de l'H5P per decidir la mida. Per aquest motiu només ho podem fer quan inserim activitats h5P a altres recursos (pàgina, llibre, etiqueta), no quan afegim directament l'activitat H5P a l'aula virtual.

El codi és: <div style="width: 100%;">, on el 100% és el valor que caldrà modificar al nostre gust.
Per editar el codi font caldrà seguir les següents indicacions:
Home (1).png